BUSINESS ENGLISH -50%Rabat na roczny kurs tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"feature voice" — Słownik kolokacji angielskich

feature voice kolokacja
Popularniejsza odmiana: feature the voices
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): głos cechy
  1. feature czasownik + voice rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    The game features realistic sounds and voices from the movie.

powered by  eTutor logo