"feature venues" — Słownik kolokacji angielskich

feature venues kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): miejsca cechy
  1. feature czasownik + venue rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Featuring venues such as the famed Balinese Room the city became nationally known as the sin city of the Gulf.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo