KURS TRAVEL ENGLISH -50%Taniej tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"venue" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

venue rzeczownik

rzeczownik + venue
Kolokacji: 53
music venue • concert venue • entertainment venue • sports venue • performance venue • home venue • arts venue • ...
venue + rzeczownik
Kolokacji: 5
Venue Address • venue host • venue manager • venue owner • venue change
venue + czasownik
Kolokacji: 19
venue hosts • venue includes • venue opens • venue features • venue ranging • ...
czasownik + venue
Kolokacji: 33
play at venues • play venues • perform at venues • provide a venue • perform in venues • hold at venues • ...
przymiotnik + venue
Kolokacji: 128
small venue • new venue • popular venue • main venue • major venue • large venue • different venue • local venue • live music venue • ...
przyimek + venue
Kolokacji: 15
of venues • at venues • in venues • to venues • with venues • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.