"play at venues" — Słownik kolokacji angielskich

play at venues kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): gra przy miejscach
  1. play czasownik + venue rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    The 3rd place play off was played at the same venue as the final on 17 July 2001.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo