PROMOCJA WIOSENNA -40%Rabat na kurs angielskiego tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"feature the work" — Słownik kolokacji angielskich

feature the work kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zamieść pracę
  1. feature czasownik + work rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    It features the best work by members of the B3ta community.

powered by  eTutor logo