PROMOCJA -40%Smuti? Smufi? | Sprawdź kurs angielskiego od podstawSPRAWDŹ >>

"feature staff" — Słownik kolokacji angielskich

feature staff kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): personel cechy
  1. feature czasownik + staff rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    These broadcasts deliver morning announcements in a video format, as well as show the culture around the school by filming segments featuring students and staff.