"staff" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

staff rzeczownik

rzeczownik + staff
Kolokacji: 140
coaching staff • teaching staff • hospital staff • support staff • sales staff • campaign staff • kitchen staff • hotel staff • Army Staff • ...
staff + rzeczownik
Kolokacji: 113
staff member • staff writer • staff officer • staff sergeant • staff attorney • staff director • staff lawyer • staff position • Staff College • ...
staff + czasownik
Kolokacji: 161
staff consists • staff works • staff includes • staff provides • staff makes • staff takes • staff says • Apple Staff remains • staff mourns • ...
czasownik + staff
Kolokacji: 122
hire staff • pitch staff • cut staff • employ several staff • reduce one's staff • tell one's staff • use one's staff • ask one's staff • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 31
1. hire staff = personel wynajmu hire staff
2. cut staff = personel cięcia cut staff
3. pitch staff = personel boiska pitch staff
5. reduce one's staff = redukować czyjś personel reduce one's staff
6. tell one's staff = mówić czyjś personel tell one's staff
7. use one's staff = używać czyjś personel use one's staff
8. ask one's staff = pytać czyjś personel ask one's staff
9. provide staff = dostarcz personelowi provide staff
10. include staff = obejmuj personel include staff
11. pay staff = personel płacowy pay staff
12. teach staff = naucz personel teach staff
13. allow staff = pozwól personelowi allow staff
14. recruit staff = personel rekruta recruit staff
15. take one's staff = brać czyjś personel take one's staff
16. lean on one's staff = wesprzyj się na kiju lean on one's staff
19. leave one's staff = wychodzić czyjś personel leave one's staff
20. keep one's staff = trzymać czyjś personel keep one's staff
21. add to one's staff = zwiększać czyjś personel add to one's staff
22. support staff = pracownicy obsługi technicznej support staff
23. appoint to the staff = wyznacz do personelu appoint to the staff
24. meet with one's staff = spotykać się czyjś personel meet with one's staff
25. hold a staff = pomieść personel hold a staff
26. encourage staff = działaj pobudzająco na personel encourage staff
27. assist one's staff = pomagać czyjś personel assist one's staff
28. direct one's staff = kierować czyjś personel direct one's staff
30. consist of staff = składaj się z personelu consist of staff
31. send staff = wyślij personel send staff
przymiotnik + staff
Kolokacji: 156
medical staff • senior staff • administrative staff • professional staff • entire staff • full-time staff • technical staff • general staff • ...
przyimek + staff
Kolokacji: 25
of staff • between staff • by staff • from one's staff • at one's staff • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.