"feature specimens" — Słownik kolokacji angielskich

feature specimens kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): okazy cechy
  1. feature czasownik + specimen rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Many of the more decorative pieces feature landscapes, floral and botanical specimens.

powered by  eTutor logo