"specimen collected" — Słownik kolokacji angielskich

specimen collected kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): okaz zebrał
  1. collect czasownik + specimen rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    The following season they collected 663, and 307 specimens in 1975.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo