"know from several specimens" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wiedz z kilku okazów
  1. know czasownik + specimen rzeczownik
    Silna kolokacja

    It is known from eight specimens, all found in China.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo