"specimen" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

specimen rzeczownik

rzeczownik + specimen
Kolokacji: 27
type specimen • plant specimen • fossil specimen • herbarium specimen • museum specimen • ...
specimen + rzeczownik
Kolokacji: 10
specimen tree • specimen collection • specimen jar • specimen plant • specimen bag • ...
specimen + czasownik
Kolokacji: 28
specimen shows • specimen represents • specimen grows • specimen consists • specimen includes • ...
czasownik + specimen
Kolokacji: 33
specimen collected • know from several specimens • specimen taken • send specimens • specimen is found • specimen is described • ...
przymiotnik + specimen
Kolokacji: 91
large specimen • single specimen • fine specimen • known specimen • old specimen • ...
przyimek + specimen
Kolokacji: 12
of specimens • from specimens • for specimens • with specimens • in specimens • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.