PROMOCJA -40%Is it eTutor you're looking for? Zgarnij kurs angielskiegoSPRAWDŹ >>

"feature several actors" — Słownik kolokacji angielskich

Popularniejsza odmiana: feature actors
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): cecha kilku aktorów
  1. feature czasownik + actor rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    The performance time was 3 1/2 hours and featured 36 actors.