BUSINESS ENGLISH -50%.Zgarnij rabat na roczny kurs online!Sprawdź

"cast actors" — Słownik kolokacji angielskich

cast actors kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): aktorzy obsady
  1. cast czasownik + actor rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    One was to cast actors who are right for the part, not just those with big names.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo