"feature actors" — Słownik kolokacji angielskich

feature actors kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): aktorzy cechy
  1. feature czasownik + actor rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    The performance time was 3 1/2 hours and featured 36 actors.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo