"win Actor" — Słownik kolokacji angielskich

win Actor kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zwycięstwo Aktor
  1. win czasownik + actor rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    He's the son of a two time Oscar winning actor.

    Podobne kolokacje: