"feature services" — Słownik kolokacji angielskich

feature services kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): cecha usługi
  1. feature czasownik + service rzeczownik
    Luźna kolokacja

    The enterprise also operates a retail store in Toronto that features its products and services.

powered by  eTutor logo