ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"feature masks" — Słownik kolokacji angielskich

feature masks kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): maski cechy
  1. feature czasownik + mask rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Other exhibitions have featured masks, the integration of words into art, recycled art, hats and buttons.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo