"mask" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

mask rzeczownik

rzeczownik + mask
Kolokacji: 65
gas mask • face mask • oxygen mask • ski mask • death mask • Iron Mask • ...
mask + rzeczownik
Kolokacji: 5
mask match • mask dance • mask maker • mask slip • mask airway
mask + czasownik
Kolokacji: 22
mask covers • mask hides • mask slips • mask makes • mask falls • ...
czasownik + mask
Kolokacji: 26
mask made • use masks • remove one's mask • take off one's mask • wear a mask • put one's mask • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 6
1. mask made = maska zrobiła mask made
2. use masks = maski wykorzystania use masks
4. take off one's mask = zdejmować czyjś maska take off one's mask
6. put one's mask = kłaść czyjś maska put one's mask
przymiotnik + mask
Kolokacji: 76
black mask • surgical mask • white mask • African mask • protective mask • ...
przyimek + mask
Kolokacji: 16
with masks • of masks • in masks • for masks • behind the mask • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.