"feature an arrangement" — Słownik kolokacji angielskich

Popularniejsza odmiana: feature arrangements
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zamieść ustawienie
  1. feature czasownik + arrangement rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Several of these early versions feature different arrangements and lyrics.