"feature an arrangement" — Słownik kolokacji angielskich

Popularniejsza odmiana: feature arrangements
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zamieść ustawienie
  1. feature czasownik + arrangement rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    The 2008 series featured a modified arrangement of this version.