BUSINESS ENGLISH -50%Rabat na roczny kurs tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"write arrangements" — Słownik kolokacji angielskich

write arrangements kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): napisz ustawienie
  1. write czasownik + arrangement rzeczownik
    Silna kolokacja

    That's when I started writing songs and arrangements and getting them played.

powered by  eTutor logo