"feature an amount" — Słownik kolokacji angielskich

feature an amount kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zamieść ilość
  1. feature czasownik + amount rzeczownik
    Luźna kolokacja

    The album features a large amount of film and TV samples.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo