"feature all episodes" — Słownik kolokacji angielskich

Popularniejsza odmiana: feature several episodes
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): przedstawiaj wszystkie wydarzenia
  1. feature czasownik + episode rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    The 6-disc set features all 47 episodes of the series.

powered by  eTutor logo