"feature several episodes" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): cecha kilka wydarzeń
  1. feature czasownik + episode rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    The 6-disc set features all 47 episodes of the series.

powered by  eTutor logo