BUSINESS ENGLISH -50%.Roczny kurs online za połowę ceny tylko do niedzieli.Sprawdź

"include episodes" — Słownik kolokacji angielskich

include episodes kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): obejmuj wydarzenia
  1. include czasownik + episode rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    His first episode was included as part of the third series.

powered by  eTutor logo