"feature actor" — Słownik kolokacji angielskich

feature actor kolokacja
Popularniejsza odmiana: feature actors
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): aktor cechy
  1. feature czasownik + actor rzeczownik
    Luźna kolokacja

    The performance time was 3 1/2 hours and featured 36 actors.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo