"feature a voice" — Słownik kolokacji angielskich

feature a voice kolokacja
Popularniejsza odmiana: feature the voices
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zamieść głos
  1. feature czasownik + voice rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    The game features realistic sounds and voices from the movie.

powered by  eTutor logo