"feature a show" — Słownik kolokacji angielskich

feature a show kolokacja
Popularniejsza odmiana: show is featured
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): przedstawiaj widowisko
  1. feature czasownik + show rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    The show has been featured regularly by national and even international media.

    Podobne kolokacje: