"feature a show" — Słownik kolokacji angielskich

feature a show kolokacja
Popularniejsza odmiana: feature shows
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): przedstawiaj widowisko
  1. feature czasownik + show rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    The video features a light show while the band performs.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo