BUSINESS ENGLISH -50%Rabat na roczny kurs tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"feature a selection" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zamieść wybór
  1. feature czasownik + selection rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    It features a selection of Powell's early work from 1944 to 1948.

powered by  eTutor logo