BŁYSKAWICZNY ANGIELSKI!Tylko do niedzieli roczny kurs online -40%.Sprawdź

"selection is presented" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wybór zostanie zaprezentowany
  1. present czasownik + selection rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    A selection of past and current members is presented below.

powered by  eTutor logo