BŁYSKAWICZNY ANGIELSKI!Tylko do niedzieli roczny kurs online -40%.Sprawdź

"selection is published" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wybór jest wydany
  1. publish czasownik + selection rzeczownik
    Silna kolokacja

    A selection of the submissions are published in the following issue.

powered by  eTutor logo