BŁYSKAWICZNY ANGIELSKI!Tylko do niedzieli roczny kurs online -40%.Sprawdź

"selection" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

selection rzeczownik

rzeczownik + selection
Kolokacji: 72
jury selection • team selection • Bowl selection • site selection • selection of wines • selection of works • ...
selection + rzeczownik
Kolokacji: 25
selection process • selection committee • selection criteria • selection procedure • selection pressure • ...
selection + czasownik
Kolokacji: 48
selection includes • selection representing • selection makes • Jury selection begins • selection gets • ...
czasownik + selection
Kolokacji: 44
selection is presented • selection is published • earn selection • lead to one's selection • offer a selection • feature a selection • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 11
3. earn selection = zdobądź wybór earn selection
4. lead to one's selection = prowadzić czyjś wybór lead to one's selection
  • It features a selection of Powell's early work from 1944 to 1948.
  • A free section, featuring a selection of news stories, is currently available at the site.
  • We feature a selection on pages 4 and 5 of this magazine.
  • The festival will also feature a selection of photographs and stories from the project.
  • The film featured traditional craft skills and a selection of products.
  • However, the movie actually featured an extensive selection of over 30 songs.
  • The volume features a selection of stories chosen through an open international competition.
  • This catalogue features a selection of Ireland's works from over four decades.
  • The 1959 memorabilia is not as valuable but features a better selection of images.
  • The program features a cross-genre selection of Canadian and international music.
10. gain selection = przyrost wybór gain selection
przymiotnik + selection
Kolokacji: 138
natural selection • wide selection • large selection • overall selection • final selection • small selection • good selection • ...
przyimek + selection
Kolokacji: 22
for selection • of selection • through selection • by selection • after one's selection • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.