"feature Jack" — Słownik kolokacji angielskich

feature Jack kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): cecha Jack
 1. feature czasownik + jack rzeczownik
  Bardzo luźna kolokacja

  In early 2012, it was confirmed that Minogue would feature in the American independent film Jack & Diane, which also stars actress Juno Temple.

  Podobne kolokacje:
 2. feature czasownik + Jack rzeczownik
  Bardzo luźna kolokacja

  In early 2012, it was confirmed that Minogue would feature in the American independent film Jack & Diane, which also stars actress Juno Temple.

  Podobne kolokacje: