"jack" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

jack rzeczownik

rzeczownik + jack
Kolokacji: 40
Union Jack • diamond jack • heart jack • spade jack • club jack • headphone jack • ...
jack + rzeczownik
Kolokacji: 300
Jack Nicklaus • Jack Nicholson • Jack Kerouac • Jack Kemp • Jack Benny • Jack London • Jack Straw • Jack Johnson • Jack Morris • ...
jack + czasownik
Kolokacji: 185
Jack says • Jack goes • Jack tells • Jack takes • Jack gets • Jack makes • Jack finds • Jack comes • ...
czasownik + jack
Kolokacji: 31
lead the club jack • tell Jack • name Jack • take Jack • call Jack • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 7
2. tell Jack = powiedz Jackowi tell Jack
3. name Jack = imię Jack name Jack
4. take Jack = zabierz Jacka take Jack
5. call Jack = rozmowa telefoniczna Jack call Jack
6. see Jack = zobacz Jack see Jack
7. win with the jack = wygraj z podnośnikiem win with the jack
przymiotnik + jack
Kolokacji: 10
Black Jack • hydraulic jack • old Jack • Happy Jack • one-eyed jack • ...
przyimek + jack
Kolokacji: 15
with Jack • to Jack • for Jack • of Jack • in Jack • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.