"tell Jack" — Słownik kolokacji angielskich

tell Jack kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): powiedz Jackowi
 1. tell czasownik + jack rzeczownik
  Silna kolokacja

  "Yours is a completely different situation," the old woman told Jack.

  Podobne kolokacje:
 2. tell czasownik + Jack rzeczownik
  Silna kolokacja

  "Yours is a completely different situation," the old woman told Jack.

  Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo