Zgarnij kurs BUSINESS ENGLISH za połowę ceny+ Odbierz PREZENT kurs Customer CareSPRAWDŹ >>

"feature Actor" — Słownik kolokacji angielskich

feature Actor kolokacja
Popularniejsza odmiana: feature actors
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): cecha Aktor
  1. feature czasownik + actor rzeczownik
    Luźna kolokacja

    The performance time was 3 1/2 hours and featured 36 actors.