"expand use" — Słownik kolokacji angielskich

expand use kolokacja
Popularniejsza odmiana: expand the use
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): rozwiń wykorzystanie
  1. expand czasownik + use rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    The department has not decided whether to expand its use to the general force.

    Podobne kolokacje: