"expand the use" — Słownik kolokacji angielskich

expand the use kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): rozwiń wykorzystanie
  1. expand czasownik + use rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    The department has not decided whether to expand its use to the general force.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo