BLACK FRIDAY -50%.Roczny kurs eTutor angielski za połowę ceny!Sprawdź

"expand one's use" — Słownik kolokacji angielskich

expand one's use kolokacja
Popularniejsza odmiana: expand the use
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): rozwijać czyjś wykorzystanie
  1. expand czasownik + use rzeczownik
    Luźna kolokacja

    The department has not decided whether to expand its use to the general force.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo