"entirely true" — Słownik kolokacji angielskich

entirely true kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): całkowicie prawdziwy
  1. entirely przysłówek + true przymiotnik
    Bardzo silna kolokacja

    And wouldn't it be interesting if the story were entirely true?

powered by  eTutor logo