"particularly true" — Słownik kolokacji angielskich

particularly true kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): szczególnie prawdziwy
  1. particularly przysłówek + true przymiotnik
    Bardzo silna kolokacja

    That has been particularly true on the issue of war in Iraq.

powered by  eTutor logo