"true" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

true przymiotnik

true + rzeczownik
Kolokacji: 467
true story • true love • true identity • true nature • true believer • true feeling • true meaning • true self • true intention • ...
czasownik + true
Kolokacji: 18
come true • hold true • ring true • prove true • stay true • remain true • run true • ...
przysłówek + true
Kolokacji: 44
especially true • particularly true • absolutely true • entirely true • necessarily true • perfectly true • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 17
1. especially true = szczególnie prawdziwy especially true
2. particularly true = szczególnie prawdziwy particularly true
  • That has been particularly true on the issue of war in Iraq.
  • That has been particularly true since last month, with the build up for the summer movie season.
  • "The small school focus is particularly true for students who don't get as much academic support at home."
  • That is particularly true in the South, the participants said.
  • This is particularly true for some people over the age of 85.
  • That seems particularly true when times do not seem so bad.
  • This is particularly true when the child cannot read the sign.
  • This is particularly true in the area of energy policy.
  • This is particularly true, she notes, of parents with young children.
  • This is particularly true for 18th and 19th century Mexico.
3. absolutely true = całkowicie prawdziwy absolutely true
4. entirely true = całkowicie prawdziwy entirely true
5. necessarily true = koniecznie prawdziwy necessarily true
6. perfectly true = zupełnie prawdziwy perfectly true
7. simply true = po prostu prawdziwy simply true
8. literally true = dosłownie prawdziwy literally true
9. strictly true = ściśle prawdziwy strictly true
10. equally true = tak samo prawdziwy equally true
11. partly true = częściowo prawdziwy partly true
12. longer true = dłuższy prawdziwy longer true
13. actually true = faktycznie prawdziwy actually true
14. exactly true = dokładnie prawdziwy exactly true
15. true well = prawdziwy dobrze true well
16. generally true = powszechnie prawdziwy generally true
17. completely true = całkowicie prawdziwy completely true
true + przyimek
Kolokacji: 21
true for • true to • true about • true in • true of • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.