"true" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

true przymiotnik

true + rzeczownik
Kolokacji: 467
true story • true love • true identity • true nature • true believer • true feeling • true meaning • true self • true intention • ...
czasownik + true
Kolokacji: 18
come true • hold true • ring true • prove true • stay true • remain true • run true • ...
przysłówek + true
Kolokacji: 44
especially true • particularly true • absolutely true • entirely true • necessarily true • perfectly true • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 17
1. especially true = szczególnie prawdziwy especially true
2. particularly true = szczególnie prawdziwy particularly true
3. absolutely true = całkowicie prawdziwy absolutely true
4. entirely true = całkowicie prawdziwy entirely true
5. necessarily true = koniecznie prawdziwy necessarily true
6. perfectly true = zupełnie prawdziwy perfectly true
7. simply true = po prostu prawdziwy simply true
8. literally true = dosłownie prawdziwy literally true
  • So the statement isn't literally true, but it actually is useful.
  • By the Easter he turned 83, in 1987, it was literally true.
  • It was almost literally true that she looked no older.
  • Of course that was literally true; a demon could not take physical form on Earth.
  • She had once thought it literally true that he was the only person in the world who knew everything.
  • This was the first time it had been literally true.
  • Finally, to the question rarely asked: Is it literally true?
  • While the title was not literally true, the term caught on.
  • Considering what I thought was going on inside the building, that might have been literally true.
  • It is literally true that no two people share the same reality.
9. strictly true = ściśle prawdziwy strictly true
10. equally true = tak samo prawdziwy equally true
11. partly true = częściowo prawdziwy partly true
12. longer true = dłuższy prawdziwy longer true
13. actually true = faktycznie prawdziwy actually true
14. exactly true = dokładnie prawdziwy exactly true
15. true well = prawdziwy dobrze true well
16. generally true = powszechnie prawdziwy generally true
17. completely true = całkowicie prawdziwy completely true
true + przyimek
Kolokacji: 21
true for • true to • true about • true in • true of • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.