"literally true" — Słownik kolokacji angielskich

literally true kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): dosłownie prawdziwy
  1. literally przysłówek + true przymiotnik
    Silna kolokacja

    So the statement isn't literally true, but it actually is useful.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo