PROMOCJA -40%Is it eTutor you're looking for? Zgarnij kurs angielskiegoSPRAWDŹ >>

"encourage passage" — Słownik kolokacji angielskich

encourage passage kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zachęcaj przejście
  1. encourage czasownik + passage rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    The damage encouraged passage of water pollution control legislation broadly regulating disposal of waste to include relatively innocuous materials like gravel.