"encourage one's readers" — Słownik kolokacji angielskich

Popularniejsza odmiana: reader is encouraged
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zachęcać czyjś czytelnicy
  1. encourage czasownik + reader rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    What about encouraging your readers to vote for you a million times?