ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"encourage one's development" — Słownik kolokacji angielskich

Popularniejsza odmiana: encourage the development
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zachęcać czyjś rozwój
  1. encourage czasownik + development rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    See, we have to encourage the development of jobs for people who are in the city.

powered by  eTutor logo