ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"encourage the development" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zachęcaj rozwój
  1. encourage czasownik + development rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    See, we have to encourage the development of jobs for people who are in the city.

powered by  eTutor logo