ANGIELSKI NA WAKACJE -40%Roczny kurs online taniej tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"development" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

development rzeczownik

rzeczownik + development
Kolokacji: 188
housing development • software development • product development • community development • character development • ...
development + rzeczownik
Kolokacji: 208
development project • development program • development corporation • development agency • development effort • ...
development + czasownik
Kolokacji: 120
development occurs • development includes • development continues • development leads • development begins • ...
czasownik + development
Kolokacji: 181
promote development • stimulate development • undergo development • arrest Development • allow development • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 68
6. development called = rozwój zadzwonił development called
8. provide development = zapewnij rozwinięcie provide development
9. bring development = spowoduj rozwój bring development
11. start development = rozwój początku start development
12. stop development = rozwój zatrzymania stop development
15. limit development = rozwój limitu limit development
16. slow development = wolny rozwój slow development
18. control development = rozwój kontrolujący control development
19. reflect developments = odzwierciedlij rozwój reflect developments
20. watch developments = rozwój wachtowy watch developments
21. enhance development = zwiększ rozwój enhance development
22. achieve development = osiągnij rozwój achieve development
24. know for one's development = wiedzieć dla czyjś rozwój know for one's development
27. direct development = bezpośredni rozwój direct development
28. undertake development = podejmij rozwinięcie undertake development
29. await developments = czekaj na dalszy rozwój wypadków await developments
  • See, we have to encourage the development of jobs for people who are in the city.
  • This is no way to encourage the development of new jobs.
  • America's second interest should be to encourage economic development of the region.
  • "We still want to encourage all the economic development," he said.
  • This encourages the development of rich community within the group.
  • A price increase to $5 would encourage the development of only another 10 years' supply, the department said.
  • The other was to encourage the development of the fishing industry.
  • The policy also encouraged the development of the first early warning systems.
  • He also encouraged the development of the private sector in industry.
  • He visited there often in later years, encouraging its development.
33. pursue development = prowadź rozwinięcie pursue development
38. relate to development = ustosunkuj się do rozwoju relate to development
39. emphasize development = połóż nacisk na rozwinięcie emphasize development
40. invest in development = zainwestuj w rozwój invest in development
41. specialize in development = specjalizuj się w rozwinięciu specialize in development
46. restrict development = ogranicz rozwinięcie restrict development
49. permit development = rozwój zezwolenia permit development
51. development known = rozwój znany development known
56. create development = wywołaj rozwój create development
57. use for development = wykorzystanie do rozwinięcia use for development
59. protect from development = zabezpiecz przed rozwojem protect from development
60. need development = rozwój potrzeby need development
62. conduct development = rozwój zachowania conduct development
63. favor development = rozwój przysługi favor development
65. want development = chciej rozwój want development
66. development is backed = rozwój jest poparty development is backed
przymiotnik + development
Kolokacji: 387
economic development • far development • recent development • residential development • commercial development • ...
przyimek + development
Kolokacji: 33
under development • during development • of development • for development • between development • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.