"encourage groups" — Słownik kolokacji angielskich

encourage groups kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): działaj pobudzająco na grupy
  1. encourage czasownik + group rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    Her individual success appears to have encouraged other groups to step up pressure on television programs.

powered by  eTutor logo