PROMOCJA -40%Is it eTutor you're looking for? Zgarnij kurs angielskiegoSPRAWDŹ >>

"encourage governments" — Słownik kolokacji angielskich

Popularniejsza odmiana: encourage the government
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zachęcaj do rządzeń
  1. encourage czasownik + government rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    More important, they encouraged the Soviet government to do the same.